Những quy định và đề xuất mới liên quan đến “sổ đỏ” 2023

“Dự thảo đưa ra đề xuất sổ đỏ hộ gia đình sẽ ghi tên tất cả thành viên gia đình”. Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong Dự thảo Luật đất đai mới nhất. Mời Quý khách hàng cùng Bất động sản Thành Công Gia Lai tìm hiểu những quy định và đề xuất mới liên quan đến “sổ đỏ” trong thời gian tới.

Quy định mới liên quan đến Sổ đỏ hộ gia đình

Thay đổi về khái niệm hộ gia đình sử dụng đất

có thể sẽ thay đổi về khái niệm hộ gia đình sử dụng đất. Tại Luật Đất đai hiện hành, hộ gia đình sử dụng đất còn phải là những người đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình sử dụng đất theo quy định của dự thảo là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có quyền sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Thêm vào đó dự thảo đưa ra đề xuất sổ đỏ hộ gia đình sẽ ghi tên tất cả thành viên gia đình. Theo quy định hiện nay, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình chỉ ghi tên của chủ hộ gia đình hoặc người đại diện là thành viên của hộ gia đình nếu chủ hộ không có chung quyền sử dụng đất của hộ.

Những quy định mới về sổ đỏ có thể bạn chưa biết
Thị trường Bất động sản đang chờ đợi Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tuy nhiên Khoản 5 Điều 143 dự thảo quy định:

– Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình:

Chỉ cấp một Sổ đỏ ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện. Đối với trường hợp sổ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi sổ và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

– Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cán bộ cấp “sổ đỏ” bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ

Theo Thông tư 21/2022/TT-BTNMT, từ ngày 6.2.2023, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc từ đủ 2-5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Các vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ gồm:

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản.

3. Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4. Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

5. Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

7. Xử lý vi phạm về môi trường.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11.11.2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại thông tư này.

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về những quy định và đề xuất mới liên quan đến “sổ đỏ”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Pháp lý Bất động sản hoặc tìm hiểu thị trường Bất động sản Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai vui lòng liên hệ hotline Công ty để được hỗ trợ: 0935 044 123.

Nguồn trích dẫn: Một số quy định và đề xuất mới liên quan đến sổ đỏ có thể bạn chưa biết (laodong.vn)

Scroll to Top